කිංස්ලිගේ අලුත් සමාජ ජාල දැක්මෙන් ආණ්ඩුව ගොඩ යයිද?

දෙපානම මොන්ටිසෝරියේ කිංස්ලි දැන් ලොකු ළමයෙක් වෙලා. ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත්වෙලා ඉන්න ඔහු දේශපාලකයින් හා සමාජ-ජාල භාවිතය ගැන අලුත් කියවීමක ඉන්නවා. ඒ මගින් දැන් සමාජ ජාල පඹගාලක පැටලිලා ඉන්න ගෝඨාගෙ ආණ්ඩුව ගොඩ යයිද?


Comments