ඩිජිටල් කැන්වසයේ මැවුනු ෆොටෝෂොප් සිහින

චිත්‍රයේ නම : Mistress Lili (පාලිකා ලිලී)
නිර්මාණය කලේ : රෙබෙකා පුඑබ්ලා, ස්පාඤ්ඤය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්, 3D මැක්ස්, මෙන්ටල් රේ, සීබ්‍රෂ් (ZBrush)


චිත්‍රයේ නම : Barbarian Warrier (රෞද්‍ර රණකාමියා)
නිර්මාණය කලේ : සිල්වියා ෆියුසෙට්ටී, ඉතාලිය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්, පෝසර් (Poser), සොෆ්ට්ඉමෙජ්  XSI


චිත්‍රයේ නම : Sniper (වෙඩික්කාරී)
නිර්මාණය කලේ : මඩීනා චියෝනිඩී, නෙදර්ලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්, මායාචිත්‍රයේ නම : Mistress Of Dragons (මකර ස්වාමිදුව)
නිර්මාණය කලේ : ඩැනියෙල් සෙරා, ඉතාලිය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්, මායා, සීබ්‍රෂ් (ZBrush)


චිත්‍රයේ නම : Combat Suit (සටන් ඇඳුම )
නිර්මාණය කලේ : පැට්‍රික් ඔලෙජ්නිසැක්, පෝලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්
චිත්‍රයේ නම : Golden Rose (රන් සෙව්වන්දිය )
නිර්මාණය කලේ : යැන්ග් ෆැන්, එක්සත් ජනපදය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්

චිත්‍රයේ නම : Desolation Angel (වියෝගයේ සුරදූතිකාව)
නිර්මාණය කලේ : ගොන්ග් චෙන්ග්, තායිවානය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : RoboTarRT12 (රොබෝ සෙබලිය)
නිර්මාණය කලේ : ඇනටොලියි සිඩොරොෆ්
භාවිතාකල මෘදුකාංග : මායා, ෆොටෝශොප්, සීබ්‍රෂ් (ZBrush)


චිත්‍රයේ නම : Super Keffieh (සුපිරි කාන්තාර සටන්කරුවා)
නිර්මාණය කලේ : නිවාන්හ් චන්තාරා, කැනඩාව
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : Hera (හේරා දෙවඟන)
නිර්මාණය කලේ : සුතිවත් දෙචැකැම්ෆූ, තායිලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : The Fiddler: Destroy (විනාශකාරී බටනලා වයන්නා)
නිර්මාණය කලේ : ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්ෆර්ඩ්, නවසීලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : මායා 3D, ෆොටෝශොප්
චිත්‍රයේ නම : Rouge Hacker (ඉබාගාතේ යන හැකරුවා )
නිර්මාණය කලේ : ජෝර්න් හූරී, එන්ගලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : Police Enforcer (නීතිය සුරකින්නා)
නිර්මාණය කලේ : ජෝර්න් හූරී, එන්ගලන්තය
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : Proteos (ප්‍රොටියෝස් යනු ග්‍රීක දේව කථාවල කියැවෙන මුහුදු දෙවියෙකි, ඔහුට සිතැඟි පරිදි සිය රූපය වෙනස්කරගත හැකිය )
නිර්මාණය කලේ : මැක්සිම් රෙවින්, රුසියාව
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


චිත්‍රයේ නම : Future Trooper (අනාගත යුධ සෙබළා)
නිර්මාණය කලේ : ජොන්සන් ටින්ග්, මැලේසියාව
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්චිත්‍රයේ නම : War Reporter (යුධ පුවත් වාර්තාකාරිනී)
නිර්මාණය කලේ : බෙන් ලෝ, කැනඩාව
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්
චිත්‍රයේ නම : Infiltration Operation (කාන්දුකරණ මෙහෙයුම)
නිර්මාණය කලේ : පාර්ක් ජොන්ග් වොන්, කොරියාව
භාවිතාකල මෘදුකාංග : ෆොටෝශොප්


Comments

  1. පිස්සු හැෙදනවා මෙෙචා්

    ReplyDelete

Post a Comment