අඟහරු ග්‍රහයා මතින් වියලීගිය විල් හමුවෙයි!0 comments:

අඟහරුලොව මෙන් පෙනෙන ඇන්ටාක්ටිකාවේ මැක්මර්ඩෝ නිම්නය


1 comments:

Lynx - අභ්‍යවකාශ සංචාරකයින් සඳහා නිර්මාණය වන අභ්‍යවකාශ ගුවන්යානය0 comments:

පෘථිවිය සිසිල්වීම මිනිස් මොලය දියුණුවීමට හේතුවූවාද?1 comments:

අමෙරිකානු ගුවන් හමුදාව තුන්වැනි ලෝකයේ රටවල්වලින් ප්‍රවේසම් විය යුතුයි!


3 comments:

Around the world in a solar powered plane0 comments:

Man who flew into space in a plane


Video Clip about X-15

0 comments:

නියමු රහිත අමෙරිකානු රොබෝ ගුවන්යානා


0 comments:

Robot Fighter Planes of US Airforce0 comments: