Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, 29 April 2018

AUTOMOBILE : ෆෝඩ් කොම්පැණිය කාර් හදන එක නවත්වන්න යයි!


ෆෝඩ් කොම්පැණිය ගැන නොදන්න කෙනෙක් නෑ. 1903දී හෙන්රි ෆෝඩ් පටන් ගත්ත ෆෝඩ් කොම්පැණිය ලෝකයට දායක කරපු තාක්ෂණයන් බොහොමයි.  ඉස්සෙල්ලාම මහා පරිමාණ ලෙස වාහන නිෂ්පාදනය පටන් ගත්තේ හෙන්රි ෆෝඩ්ගේ කොම්පැණිය. අද ලෝකයේ වාහන වගේම වෙන බොහෝ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන ඇසෙම්බ්ලි ලයින් (assembly line method of manufacturing) ක්‍රමයෙන් වාහන නිෂ්පාදන ක්‍රමය හෙන්රි ෆෝඩ් නිර්මාණය කලේ 1914දී. 

ඇසෙම්බ්ලි ලයින් ක්‍රමයෙන් ඉතා වේගයෙන් වාහන නිෂ්පාදනය පටන් ගත්ත නිසා ෆෝඩ් සමාගමට ඒ වාහන ඇමරිකාවේ ඒ කාලේ ඇමරිකාවේ නැගීගෙන එමින් තිබුණු මධ්‍යම පාංතික ජනයාට  බොහෝම අඩුවට කුඩා වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න පුලුවන් වුනා. 1900 ගණන්වල අස්ස කරත්තෙන් ගමන් ගිය ඇමරිකන් පොදු ජනයට කාර් පුරුදු කලේ ෆෝඩ් කොම්පැණිය.

එහෙම ඉතිහාසයක් තියෙන ෆෝඩ් සමාගම, තමන්ගේ විශාලම වෙළඳපොල වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කාර් නිෂ්පාදනය කරන එක සම්පූණයෙන්ම වාගේ නවත්වලා දාන්න තීරණය කරලා කියලා ඊයේ ඇමරිකන් මාධ්‍ය වාර්තා කලා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කාර් නිෂ්පාදනයෙන් ඉවත්වෙන්න සූදානම් වෙන ෆෝඩ්, මින් ඉදිරියට ඇමරිකානු වෙළඳපොලට නිෂපාදනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ ෆෝඩ් මස්ටෑංග් කියන බොහොම ජනප්‍රිය මාදිලිය විතරයිලු

Ford Mustang
දැනට ෆෝඩ් සමාගම ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරන Fiesta, Focus, Fusion, C-Max, Taurus කියන මාදිලි සියල්ලේම නිෂ්පාදනය නවත්වල දාන්නයි සූදානම.

මේ තීරණයට හේතුව විධියට ෆෝඩ් සමාගම කියන්නේ ඇමරිකානු පාරිභෝගිකයින් කාර් මිළදී ගැනීමෙන් වේගයෙන් ඈත් වෙමින් යනවා කියලයි. ඇමරිකන් පාරිභෝගිකයින් කාර් වලට වඩා SUV, පික් අප්, ක්‍රොස් ඕවර්, මිනිවෑන් වගේ විශාල වාහන ප්‍රියකරන බව වෙළඳපොල සමීක්ෂණවලින් තහවුරුවෙලා තියෙන බවයි ෆෝඩ් කියන්නේ. ඇමරිකාවේ රථවාහන වෙළඳපොල විශ්ලේෂකයින් පවා ෆෝඩ් සමාගමේ මේ තීරණයට සහය දක්වනවා.

ඔවුන් කියන විධියට සිඩෑන්, හැච්බැක්, කොම්පැක්ට්, සබ්කොම්පැක් වගේ කාර් මාදිලි මිළදීගැනීමෙන් ඉවත්වෙන්න ඇමරිකන් පාරිභෝගිකයින් පෙළඹිලා. හැබැයි මේ නැඹුරුව ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන මාදිලිවලට බල පාන්නේ නැතිබවයි ඔවුන් කියන්නේ. ටෙස්ලා, චෙව්‍රලේ බෝල්ට්, නිසාන් ලීෆ් වගේ කාර්මාදිලි වලට හොඳ වෙළඳපොලක් ඉදිරියෙදිත් තියෙයි කියලා ඔවුන් කියනවා.


Friday, 27 April 2018

CORPORATE STRATEGY : Etisalat & Huch merger - Marriage of convenience or match made in heaven?

Data from TRC and other sources


According to a press release published on the Hong Kong based CK Hutchison corporate website, CK Hutchison Holdings and UAE based  Etisalat Telecommunications have reached an agreement to combine their celluar telephony operations in Sri Lanka. According to the information provided, Hutch will have a bigger stake and as such will be in control of the combined operations.

In the opinion of the writer, its about time the minnows of the Sri Lanka mobile telephony industry got their acts together and combined their forces to stand up to the Axiata's Dialog and Mobitel-SLT empires. The combined Etisalat and Hutch would have approximately 22% of the total mobile subscriber base in the country consisting of about 28 million active connections. This is a substantial number considering that no 2 in the industry Mobitel has only 24% of the cake. Therefore, it is quite understandable if Mobitel becomes worried about the proposed merger.

Details of the deal are sketchy and requires TRC approvals and clear many hurdles before it is completed. Assuming that the deal goes through, it is not clear whether the combined operation will be branded as Hutch as they have the controlling stake or would be known as Hutch Etisalat or a completely different name.

While the writer has no definitive inside scoop, the word on the street is that Etisalat is badly affected by communal tensions prevailing in the country. The fact that Etisalat is from UAE which is a cosmopolitan,  forward looking, 21 century economy and a friend of Sri Lanka employing thousands of our "Sinhalese Buddhist" people is lost on some "Sinha Ley (lion's blood)" patriots. Not long ago they "punished" Muslim Etisalat by smashing the SIM cards. 

The joke doing rounds those days was that the idiots who broke/smashed/ate their Etisalat SIM cards and posted photos online, went to the nearest phone shop and bought Dialog SIMs not realizing that it is a company owned and controlled by Malaysian Axiata. Need I say any more?

In the opinion of the writer, what really affected Hutch and Etisalat was actually their past baggage, rather than any anti-Muslim crusade by a handful of nut cases. Hutch is the modern incarnation of CallLink. Those who are old enough would remember that CallLink owned by Singapore Telecom was the second cellular operator to come to Sri Lanka after the pioneer Celltel. While, CallLink metamorphosed into Hutch, Celltel evolved into today's Etisalat. Celltel and CallLink occupied the number one and two slots in the industry those days, much like Dialog and Mobitel today. 

The poor strategic bet Celltel and CallLink made by sticking to analog technology for too long and extremely poor customer service was to be their doom and they have never recovered. A bigger problem was that their corporate parents, Millicom Cellular of CellTel and Singapore Telecom of CallLink were never really committed to the Sri Lankan market and didn't give the investments both companies needed to upgrade their technologies and coverage. Numerous re-branding efforts and frequent ownership changes (there was a time Hutch when was called Tigo) also played a part.

At that time, Mobitel was a distant third and an independent company run until 1998 by Vijendran Watson, a Sri Lankan domiciled in Australia. Vijendran quietly built Mobitel, oversaw its transition to GSM after a bad bet on a dead-end technology called D-Amps. He then moved to Lanka Bell in 1998 with a mandate to turn it around.

Dialog, today's market leader was the also-ran fourth entrant. They pioneered the GSM format and quickly caught up through innovative products and savvy marketing campaigns. Dr. Hans Wijesuriya ran Dialog at that time and marketing was headed by Nushad Perera, one of the most innovative marketers (in my humble opinion) in Sri Lanka. The duo turned the also-ran Dialog into the juggernaut we see today.  

Looking at their history and the baggage they carry today, it would be really advisable if Hutch+Etisalat combine re-branded and rejuvenated their marketing. The brand Hutch has never really connected with the consumer. It kinda feel like a Huchchoom (a sneeze) than a credible brand to me. Therefore, they really need to rethink their brand name and brand positioning. 

Further, they are not going anywhere if they try to take Dialog or Mobitel head-on. That approach is bound to fail. If anyone is in doubt, just ask Airtel...their "simple plan" of cheap calls didn't really pan-out. 

What they need to do to maintain their subscriber base and find some profitable niches undeserved by the Dialog / Mobitel-SLT empires for further growth. They need to expand their data coverage as one of the deal breakers for Hutch and Etisalat even today is their patchy data coverage. The writer had a personal no-data-coverage experience with Etisalat at an out of Colombo town called "Kataragama", where millions visit every year.

So, Good luck to the new couple, Hutch and Etisalat. May the two of you go forth together and multiply. In the meantime, try to see whether you could tick-out the following check list.

1] Make sure that you don't lose your 22% present subscriber base.

2] Ditch your parent company inspired Hutch/Etisalat and seek a trendier, memorable brand name that is acceptable to Sinhala and Tamil speaking people.

3] Work on your 3G/4G data coverage. Even tuk-tuk drivers in Weli Oya and Akkaraipattu are posting selfies on FB these days. Also, some people try to trek thorough Knuckles Forest Range using Google Maps (and get lost).  

4] Seek out under served segments OR create some segments and dominate them. Remember that not everyone on top two networks are happy customers. There is a lot of griping about call plans, data plans, download speeds and FUPs. Capitalize on those. 

5] What ever you guys do, don't ruffle the feathers of the big boys too much too soon. Learn from the mistakes of the boys up north from India.__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Thursday, 26 April 2018

CORPORATE STRATEGY : Analyzing the takeover of Atlas by Hemas Holdings

Hemas Holdings PLC

Hemas Group is a 63 year of corporate giant founded in 1948 by Sheikh Hasannally Esufally as Hemas (Drugs) Ltd. From this humble beginnings, Hemas has grown into a 37 billion rupee corporate empire with interests in pharmaceutical manufacturing and retail, hospitals, leisure, travel, transport and logistics and has a large FMCG operation. 

According to the CEOs report, 2015/2016 financial year saw a 20% growth in FMCG sales with 12% operating margins. As per Lanka Market Research Bureau (LMRB), growth of personal care market was 7% and home care was 3% during 2015/2016 period. Therefore, Hemas FMCG operation has done better than the market growth. Healthcare, where Hemas has manufacturing, pharmaceutical import and distribution as well as hospital operations has grown by 16%.
2015/2016 Hemas Holdings Annual Report


FMCG and Healthcare sectors contribute to almost 80% of the groups revenue with FMCG having a 36.6 share of the revenue pie. Therefore any disturbance to these two sectors would create serious problems for the overall performance of the group.

This decline in a critical sector has come to pass as explained in the 2017/2018 Q3 review of the CEO. The FMCG sector posted a revenue of Rs.12.4Bn for the first nine months ending December 31, 2017, indicating a growth of 1.0% over the previous financial year. This is quite poor showing considering the stellar performance less than two years ago. Further, the Bangladesh FMCG operation which was reported as doing well during 2015/2016 financial year is reportedly dragging the group performance down.

While FMCG was stumbling, healthcare has contributed well and the CEO reported in the 2017/2018 Q3 review that consolidated healthcare sector revenue stood at Rs.16.6Bn, a YoY increase of 19.4% whilst operating profit and earnings grew at 14.5% and 19.3% during the past nine months ending December 31, 2017. However, there are concerns about the long-term profitability and growth prospects of the pharmaceutical manufacturing and distribution due to high price controls and other mechanisms which reduces the ability of the industry to set prices and compete in the market.

The negative sentiment Hemas group has on the medium term prospects of the FMCG and Healthcare sectors is confirmed by their disclosure that the entire proceeds from the April 2015 Rights issue of Rs. 4.1 billion to be invested in FMCG and Healthcare businesses have now been used with the acquisition of Atlas Axillia.  Hemas invested Rs.5.7 billion on the Atlas Acquisition.

However, Hemas board seems to have faith in the long-term prospects of the healthcare industry. During the first quarter of 2017, Rs. 1.45 billion was invested in the construction of a new Morison PLC pharmaceutical plant.


AtlasAxillia, formerly Ceylon Pencil Company

Atlas Axilla Company (Private) Limited manufactures and distributes stationery products. It offers books, pens, school stationery products and sporting items, color products, tissues, and office stationery products. Atlas Axillia Co. was founded in 1959 as Ceylon Pencil Company by the Madanayake Family.  The company is the market leader in school stationery and notebooks, pens, pencils and colour products, with products retailed in over 70,000 outlets across Sri Lanka.

The portfolio includes 350 products under 25 categories. Atlas Axillia brands include “Atlas”, “Zebra X”, “Homerun” "Nimex Tissue" and “Innov8”.  The Company employs 1,300 people and operates two production facilities in Peliyagoda and Kerawalapitiya.  The brand “Atlas” has been voted Sri Lanka’s most loved brand 2017. Atlas holds a leading position in School and Office with over 40% market share.

Nirmal Madanayake, Managing Director of Atlas Axillia Co. states that Atlas Axillia is growing and the board was keen to take the organisation “to the next level” by allowing themselves to be taken over by a strong corporate entity. “We went through a rigorous process to find the right partner, and we saw a great business and cultural fit with Hemas,” says AtalsAxillia Managing Director, Mr. Madanayake explaining the boards decision to allow Hemas to acquire 75.1% of the company .


Details of the acquisition

On January 19, 2018, Hemas acquired 75.1% of Atlas Axillia Company (Private) Limited, for  Rs.5.7Bn.  With the acquisition of Atlas, Hemas is consolidating its leadership in Sri Lankan consumer brands and plans to use brand building experience of Hemas to this new category. AtlasAxillia has a strong profit and dividend track record. Atlas will be the third largest business in the Hemas Holdings Group and will operate independently as a subsidiary of Hemas Holdings PLC.

Based on the historic performance of Atlas it is anticipated that Atlas will add approximately 15% to the group revenues.

Acquisition of Atlas is expected to introduce increased seasonality to Hemas Group earnings due to the importance of the back to school season in December / January which is the peak season for school supply purchases by Sri Lankan families with school going children.


Rationale for the acquisition

Market Growth and Sustainability of the schools supplies segment in the Sri Lankan context.

1] Sri Lanka as a nation is heavily focused on education and parents willingly sacrifice other expenditure and spend on their children's education. As a result school supplies have brisk sales even when others goods and services experience a downturn.

2] Sri Lankan children of school going age are brand conscious and have a big say in the purchases of school supplies. Parents willingly buy the brand of school supplies their children ask for. Atlas being voted as the most loved brand in Sri Lanka enjoys massive mind-share and top of the mind recall when it comes to school supplies.

3] Growth of international school sector and massive expansion seen in private sector higher education providers will add to further growth of the sector.

4] Atlas is also a leader in office stationary and growth can seen in this segment as well due to the growth of commercial activities in Sri Lanka.

Internal Factors at Hemas including over exposure to FMCG and Pharma/Healthcare and prospect of stagnation.

1] The group is heavily exposed to Phama/Healthcare and FMCG with 80% revenue contribution from the two sectors 2015/2016

2] FMCG is the weakest link at Hemas and it is most susceptible to economic fluctuations and declining fortunes of the consumer disposable income.As Steven Enderby has rightly stated, people buy hair gel, aftershave and colognes after they have purchased other necessities and paid the critical bills. FMCG contributes a whopping 36.6% to the group (2015/2016). As such the group needs to reduce their exposure to FMCG.

3] The need to seek revenue growth and profit growth. With slowing down of FMCG and troubles with pharmaceutical sector, Hemas need a strong contributor to continue its growth trajectory. Atlas is expected to contribute upto 15% to the group revenue.

Strengths of Atlas with excellent brand recognition, high market-share and extensive distribution network.

1] Atlas and Homerun are very strong brands. Enjoys approximately 40% market-share in school supplies segment.

2] Comprehensive product portfolio that covers the school and office supplies sectors. 350 brands in 25 segments.

3] Products retailed in over 70,000 outlets across Sri Lanka with an extensive distribution network

4] A workforce of 1300

5] Cutting edge modern technology and processes used in two manufacturing plants.

6] State of the art distribution center

7] SAP systems and Sales Force Automation, the company is able to make its products available across diverse channels in the trade. A specialized Institutional team also enables a B2B service model.

Considering the fact that Hemas need reduce their exposure to FMCG and Heath-care/Pharma industries with the prospect of declining or stagnant growth in those two sectors in the medium term, it is logical that Hemas need an acquisition that gives it the revenue, market-share and a product/brand portfolio in an industry which has been having consistent growth. In this context, AtlasAxillia is a perfect fit as in brings practically all the things Hemas could wish for in a neat package and also in an industry that is similar to FMCG markets it is familiar with

__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Wednesday, 25 April 2018

HIKING & BACKPACKING : එක්ස්පර්ට් බැක්පැකර් කෙනෙක් වගේ කෑම්ප් ෆයර් එකක් හදාගන්න හැටි.


1] ආරක්ෂාව හා ගිණි පැතිරීම වැලැක්වීම

හයිකින්, බැක්පැකින් ගැන හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන අය පරිසර හිතකාමී, පරිසරය සුරකින සංචාරකයින්. ඒ නිසා ඔබත්, කෑම්ප්ෆයර් එකක් ගහන්න පෙර;

- කෑම්ප් සයිට් එකේ කෑම්ප්ෆයර් එකක් ගහන්න අවසර තියෙනවද දැන ගන්න

- කෑම්ප් ෆයර් එකක් පටන්ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගින්නක් පැතිරීමට ඇති අවස්ථා නැතිවෙන්න කරන්න පුලුවන් උපරිම දේවල් කරන්න.

2] ආරක්ෂාව වැඩි, ගිණි පැතිරීම් වලක්වන උපක්‍රම

- කෑම්ප් ෆයර් එක ටෙන්ට් හා ස්ලීපින් බෑග් වලට වඩා අඩුම අඩි 6ක් දුරින් ඇති කරන්න වගබලා ගන්න.

- ගස්, වල්පැලෑටි හා උස තණකොළ ආසන්නයේ කෑම්ප් ෆයර් ආරම්භ නොකරන්න. අමු කොළ අතු ඔබ හිතනවාට වඩා වේගයෙන් ගිණි ඇවිලී පැතිරී යයි.

- කෑම්ප් සයිට් එකේ ෆයර්පිට් එකක් තියෙනවානම්, අනිව ඒකෙ කෑම්ප් ෆයර් එක ඇතිකරන්න. වෙන තැන්වල එපා.

- ෆයර් පිට් එකක් නැතිනම්, අඟල් 6ක් විතර ගැඹුරට, අඩි 2-3ක විශ්කම්භය තියෙන කවාකාර ෆයර් පිට් එකක් හදා ගන්න.

- ෆයර් පිට් එක වටේට ලොකු ගල් තියලා සීමාව සළකුණු කරන්න. ගල් තැබීම නිසා ගින්න අවට තණකොල හා වියලි ද්‍රව්‍ය වලට පැතිරීම වලකිනවා.

නිවැරදි ලෙස ආරක්ෂිතව හදපු කෑම්ප් ෆයර් පිට් එකක්

3] කෑම්ප් ෆයර් එක ඉක්මණින් ඇවිලෙන්න, ලෑස්තිකර ගතයුතු දේවල්

i] ලයිටරයක් හෝ ගිණිපෙට්ටිය (මේවා නැතිනම් වැද්දන්ගේ ක්‍රමය පුහුණු වෙලා තියෙන්න ඕනෙ...)

ii] වියලි තණකොට මිටක් දෙකක් / වියලීගිය කොළරොඩු ටිකක් - පත්තුකරගන්න ලේසියි

iii] සිහින් කෝටුකෑලි මිටියක් - කොළැරොඩු ඇවිලිලා ඉවරවෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගින්න ඊළඟ පියවරට වැඩි කරගන්න මේවා ලඟ තියෙන්න ඕනෑ.

iv] වියලි අතු/ඉති හෝ දර
======================

4] ටීපී ක්‍රමයට (Teepee Method) කෑම්ප් ෆයර් එක හදාගැනීම

Teepee කියන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රෙයරී තණබිම්වල ජීවත්වුනු රතු ඉන්දියානුවන් ගෝත්‍රයක්. ඔවුන්ගේ කේතුකාකාර (කේතුවක් හැඩැති ) කූඩාරම්වලටත් කියන්නේ ටීපී ටෙන්ට් කියලා. මේ ගිණිමැළ වර්ගය සකසාගන්නේත් කේතුවක් හැඩයට දරකෝටු අසුරලා නිසා මේ කෑම්ප් ෆයර් වර්ගයටත් ටීපී කෑම්ප් ෆයර් කියලා කියනවා.

ටීපී කෑම්ප් ෆයර් එකක් හදාගන්න එක හරිම ලේසියි.

පලමුවෙන් ෆයර් පිට් එන මැද්දේ වියලි තණකොළ, වියලි කොළරොඩු ආදිය ගොඩක් හදාගන්න. මේ කොළගොඩ අඟල් 6කට වඩා විශාලවෙන්න හදාගන්න එපා.


ඊට පස්සේ රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට වියලි දරකෝටු කේතුවක් වගේ රැඳෙන විදියට අසුරාගන්න. කොළරොඩු දල්වා ගැනීම සඳහා මේ දර ඇසුරුමේ එක් තැනක තරමක හිඩසක් තියන්න.
5] ලොග් කැබින් ක්‍රමයට (Log Cabin Method) කෑම්ප් ෆයර් එක හදාගැනීම

ලොග් කැබින් කෑම්ප් ෆයර් එක, ටීපී කෑම්ප් ෆයර් එකක් කාළයක් පුරාවට, ඒ කියන්නේ රාත්‍රිය පුරාවට, නැතිනම් කෑමක් පිසගන්නා තෙක් හොඳින් පවත්වා ගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක්.

ලොග් කැබින් කෑම්ප් ෆයර් එකත් පටන්ගන්නේ ටීපී ක්‍රමයට. ගින්න ඇවිලුනාට පස්සේ, රූපයේ විධියට තරමක් විශාල දර, ටීපී ගිණිගොඩ වටේට අසුරන්න. එතකොට ඔබට කාළයක් දැල්වෙන, ඉක්මණින් නිවී යන්නෙ නැති ලොග් කැබින් කෑම්ප් ෆයර් එකක් ලැබේවි.__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Tuesday, 24 April 2018

HIKING & BACKPACKING : හයිකින්, බැක්පැකින් යන පුරුදුකාරයෝ නොකරන දේවල් 10ක්


Hiking නැතිනම් විනෝදයට ඇවිදීම ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙමින් යන විනෝද ක්‍රියාවක්. නිවාඩුවක් ලැබුනම හයිකින් යන්න කැමති තරුණ තරුණියන් සෑහෙන පිරිසක් ලංකාවේ ඉන්න බව හයිකින් / බැක්පැකින් ෆේස්බුක් සමූහවල සාමාජිකත්වය අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණයෙන් වගේම එයාලා අහන ප්‍රශ්ණ හා ඇතිවන සංවාද වලින් හිතාගන්න පුලුවන්.

හයිකින් vs. බැක්පැකින් vs. ට්‍රෙකින්

ඉස්සෙල්ලම අපි හයික් එකක් හා බැක්පැකින් වල වෙනස වටහාගමු. ඒවගේම මේ දෙකම, ට්‍රෙකින් කියන එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලත් දැනගනිමු.

හයිකින් නැතිනම් හයික් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිටත්වෙලා, ඇවිදලා ආපහු රාත්‍රියට ඉස්සෙල්ලා නවාතැනට එන්න පුලුවන් එක දවසක් ඇතුලත ඉවර කරන්න පුලුවන් ඇවිදීමක්. උදාහරණයක් විධියට හෝර්ටන් තැන්නේ ලෝකාන්තය බලලා ආපහු එන එක හයික් එකක් විධියට ගන්න පුලුවන්.

ගොඩක් වෙලාවට හයික් එකක් සිද්ධවෙන්නේ පිටිසර නැතිනම් ඈත පලාත්වල වුනත්, හයිකින් වලදී නිතරම කලින් හඳුනාගත්, සළකුණු කල මාවත් (ට්‍රේල්) භාවිතා කරනවා. මේ මාවත් පිටිසර ගුරු පාරවල්, අඩි පාරවල් වගේම, විශේෂයෙන් සළකුණු කරනලද කැලෑ මංපෙත් (ෆොරස්ට් ට්‍රේල්) වෙන්න පුලුවන්. ඔබ හෝර්ටන් තැන්නේ ලෝකාන්තය වෙත යනකොට හරි සිංහරාජ වනයේ ඇවිදිනකොට හරි භාවිතා කරන්නේ සළකුණු කරනලද මංපෙත්.

මේ නිසා හයික් එකක් අණතුරුදායක බවින් වගේම වෙහෙසකර බවින්ද අඩුයි. හැබැයි ඒ මංපෙත් නිවැරදිව සළකුණු කරලා තියෙන සිතියමක් හරි හොඳ ජංගම ජී.පී.එස් යන්ත්‍රයක් හරි ගෙනියන එක වඩාත් සුදුසුයි. නැතිනම් මංපෙත් වැරදිලා අතරමං වෙන්න පුලුවන්.

මග සොයාගන්න නිවැරදි සිතියම් හෝ හොඳ ජී.පී.එස් යන්ත්‍රයක් නොමැතිව හයිකින් ගියාම මේ විධිය කරදර වෙන්න පුලුවන්!

බැක් පැකින් කියන්නේ දින දෙකතුනක් ගතවන, රාත්‍රිය කූඩාරම්තුල ගතකරමින් යන දිග හයික් එකකට. බැක් පැකින් යනකොට කූඩාරම්, රාත්‍රියට නිදන ස්ලීපින් බෑග්, ආහාර පිසගන්න උපකරණ හා උදුන් වගේ උපකරණ රාශියක් සහිත විශාල බෑග් පිටේ එල්ලගෙන යන්න වෙනවා. බැක් පැකින් යනකොට, සෑහෙන්න සැළසුම් කරලා යන්න වෙනවා.

ඒවගේම රාත්‍රිය ගතකරන තැන්වල ආරක්ෂාව, වනසතුන් හා සර්පයින්ගෙන් සිදුවිය හැකි අණතුරු පිලිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ප්‍රථමාධාර කට්ටල, ජලය පිරිසිදු කිරීමේ කට්ටල, සර්පයින් දෂ්ඨකලවිට ගතයුතු ඇන්ටි-වෙනම් (ප්‍රතිවිෂ ) ඉන්ජෙක්ෂන්, උයන පිහින උදුන් හා උපකරණ වගේ දේවල් නිසිලෙස සැළසුම් කරන්න ඕනෑ.

මේ නිසා බැක්පැකින් කරනකොට ඒගැන හොඳ පලපුරුද්දක් තියෙන අය සම්බන්ධ කරගන්න එක හොඳයි. නැතිනම් කැලේ අතරමන් වෙලා බොහෝ කරදර සිද්ධවෙන්න පුලුවන්.ට්‍රෙකින් කියන්නේ වඩාත් දුෂ්කර, මිනිස් වාසයෙන් තොර පෙදෙස්වල දින ගණනාවක් බැක්පැකින් ආකාරයෙන් ගමන් කිරීම. ට්‍රෙකින් ඉතාම වෙහෙසකර වෙන අතර ඒ සඳහා හොඳ පළපුරුද්දක් ඇති, ඒවගේම හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් යුතුවෙන්න ඕනෑ.

ඒ නිසා, මේ උපදෙස් අනුගමය කරන්න උත්සහ කරන්න;

හයිකින්,  බැක්පැකින්,  ට්‍රෙකින් යන පුරුදුකාරයෝ නොකරන දේවල්

1] හොඳට සැළසුම් නොකර, හොයා බලන්නේ නැතුව හයිකින් / බැක්පැකින් සංචාර පිටත්වීම.

හයිකින් ගොඩක් වෙහෙසකරයි. හිතනවාට වඩා අමාරුයි. උදාහරණයක් විදියට Horton Plains පිවිසුමේ ඉඳලා ලෝකාන්තයට බේකර්ස් ඇල්ල මං පෙතෙන්  කිලෝමීටර් 4.5ක දුරක්, කුඩා ලෝකාන්තය පැත්තෙන් ගියොත් කිලෝමීටර් 3.5ක් විතර. ඒත් ඒ ගමන නුහුරු අයට කොයිතරම් වෙහෙසකර වෙනවද?

තමුන්ට/කණ්ඩායමට අධික වෙහෙසට පත්නොවී යන්න පුලුවන් දුර ගැන නිවැරදි ඇස්තමේන්තුවක් තියෙන්න ඕනෑ. ගිහිල්ලා ආයෙත් එන්න යන මුළු දුරම අරගෙන හයික් එක සැළසුම් කරන්න. උපරිම දුර වෙන්න ඕනෑ කණ්ඩායමේ දුර්වලම කෙනාට (නැතිනම් හයිකින් වලට ආගන්තුකයාට) යන්න පුලුවන් දුරයි.

යන පැත්තේ සිතියම් බලලා, මග සළකුණු හා මාර්ගය පැහැදිලිව හඳුනාගන්න. ගූගල් මැප්ස් මත ඕනෑවට වඩා යැපීම දුරපලාත්වලදී භයානකයි. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඈත පලාත්වල ගූගල් මැප්ස් වල නිරවද්‍යතාවය සැකසහිතයි. ඒ නිසා මග සළකුණු අහගන්න ප්‍රදේශවාසීන් නැති කැලෑබද පෙදෙස්වල යනවා නම්  ජී.පී.එස් යුනිට් එකක් ගෙන යන්න පුලුවන් නම් හොඳයි.

උඩින් තියෙන ප්‍රවෘත්තියේ නකල්ස්වල අතරමන් වුනු තරුණයින් කියලා තියෙන්නේ ෆෝන් සිග්නල් නැතිවුනාට පස්සේ අතරමන් වුනා කියලයි. ඒ කියන්නේ එයාලා ගූගල් මැප්ස් මත යැපෙන්න හිතාගෙන කැලේට ඇතුලුවෙලා තියෙන්නේ.

ගූගල් මැප්ස් කියන්නේ ගමනක් යනකොට පාරක් හොයාගන්න හොඳ මෙවලමක්. කැලේ ඇතුලේ ඇවිදින්න ගූගල් මැප්ස් මත යැපීම බොහොම භයානකයි කියන එකට මේ ප්‍රවෘත්තිය හොඳ උදාහරණයක්.

2] අලුත්ම සපත්තු, අලුත්ම හයිකින් බූට්ස් පලමුවෙනි සැරේටම දිග හයික් එකකට පාවිච්චි කිරීම.

අලුත්ම බූට්ස්, අලුත්ම සපත්තු සෑහෙන දුරක් යන හයික් එකකට ඉස්සෙල්ලාම පැළඳීමෙන් ඒවායේ අලුත් බව නිසා කකුල් කැපීම, තද වැඩිවීම නිසා ඇතිවන අපහසුව වගේ දේවල් වලින් පීඩා විඳින්න පුලුවන්.

අලුතින් සපත්තු, බූට්ස් ගත්තහම ගොඩක් දුර හයික් එකකට පලදින්න ඉස්සෙල්ලා, කෙටි දුරවල් ඇවිදින ගමන් දෙක තුනකට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒවා ගානට ගෙවිලා කකුල්වලට පහසුවෙනවා. ඒවගේම ඒවා පැළඳීම අපහසුනම්, ඒවගේ පාවහන් හයික් එකට අරගෙන යන්නේ නැතුව ඉන්න තීරණය කරන්නත් පුලුවන්.

සපත්තුවලින්, බූට්ස්වලින් කරදර වෙනකොට හයික් එකේ තෘප්තිය විඳිනවා වෙනුවට, වද විඳින්නයි වෙන්නේ. ඒ වගේම හයික් එකේ යන ගෲප් එකේ අනෙක් අයටත් ඔබ නිසා ප්‍රමාද වෙන්න , කරදර වෙන්න සිද්ද වෙනවා.

3] තත්වයෙන් හා ප්‍රමිතියෙන් තොර හයිකින් බැක්පැක්, සපත්තු, ටෙන්ට් ආදිය රැගෙන යාම.

හොඳ සන්නාම තියෙන හයිකින් උපකරණ ගණන්, ඒ නිසා ඔන්ලයින් ෂොප් වල, නැතිනම් හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් වගේ තැන්වල විකුණන්න තියෙන අඩුමිල හයිකින් උපකරණ ගන්න සමහර අය පෙළඹෙනවා.

මේ උපකරණ තත්වයෙන් බාලයි. හයිකින්, බැක්පැකින් වලදී බොහොම රළු පාවිච්චියක් තියෙන නිසා ප්‍රමිතිය අඩු ඒවා කැඩෙන, ගැලවෙන ඉරෙන සම්භාවිතාවය වැඩියි.

බැක්පැක් එකක වුනත් සිපර් එකක්, ස්ට්‍රැප් එකක් වගේ පොඩි දෙයක් කැඩුනත් ඒකෙන් ගමනට බාධාවක් වෙනවා. උස්සගෙන යන්න කරදර වෙන්න පුලුවන්. බූට් එකක, සපත්තුවක අඩිය ගැලවුනොත් කොච්චර කරදරද? ඒ නිසා හැකිතරම් ප්‍රමිතියක් තියෙන උපකරණ ගන්න බලන්න.

4] වැඩියෙන් බඩු උස්සාගෙන යාම හෝ ඕනෑ දේවල් ගෙන නොයෑම

බැක්පැක් එකට දාගන්න පුලුවන් හැමදේම අරගෙන, බොහොම බර බැක්පැක් එකක් ගෙනියන කෙනාට වැඩිදුර ඇවිදින්න වෙන්නේ නෑ. බෑග් එකේ බරත් එක්ක ගමන වෙහෙසකරයි. ඒවගේම අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර, කෑම, ප්‍රථමාධාර, ස්ලීපින් බෑග් එක, ටෙන්ට් එක හා වෙනත් උපකරණ රැගෙන නොයෑම තවත් ලොකු වැරැද්දක්.

ගමන සැලසුම්කරන අවස්ථාවේ ගෙනයන්න ඕනෑ මොනවද කියලා ලයිතුවක් හදාගන්න. ඒ ලයිස්තුව දෙතුන් සැරයක් යාවත්කාලීන කරන්න. පලපුරුදු අයගෙන අහලා දැන ගන්න.

5] මංපෙත් සිතියම (ට්‍රේල් මැප්) එකක් හෝ වෙනත් නිවැරදි සිතියමක් රැගෙන නොයෑම.

ඩිජිටල් තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනවත් වුනත්, බැටරි බැස්සම ඒ තාක්ෂණයෙන් වැඩක් නෑ. ජී.පී.එස් යන්ත්‍රයක් වුනත් වතුරට වැටුනොත්, ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා පොලිතීන් කවරෙක දාපු සිතියමක් අරගෙන යන එක හොඳයි.

සිතියම එක්කම, හොඳ මාලිමාවක් අරගෙන යන්නත් ඕනෑ. ඒවගේම සිතියමක් හරියට කියවගෙන පාර හොයාගන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕනෑ.

6] සුදුසු දේශගුණය ඇති කාලය තෝරා නොගැනීම

ලංකාව වගේ නිතරම වහින රටවල්වලට මේක වැදගත්. හයිකින් කරන්න යන්න බලාපොරොත්තුවෙන ප්‍රදේශයට නිතරම වැස්ස නැති නම් දැඩි ඉඩෝරය තියෙන කාල මගහරින්න ඕනෑ.

අපේ මුතුන්මිත්තෝ සිරීපාදෙ යන්න දෙසැම්බර් ඉඳන් අප්‍රේල් වෙනකන් සිරිපා වාරය කියලා තෝරාගෙන තියෙන්නේ මේ දැණුම අනුවයි. දෙසැම්බර්-අප්‍රේල් වැස්ස නැතිනිසා සිරිපා කරුණාකරන්න ලේසියි.

(C) Met Department, Sri Lanka
කාළගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාළගුණ/දේශගුණය පිලිබඳ දත්ත/වගු හා සිතියම් වගේම, ඒ පැත්තේ පදිංචි පුද්ගලයින් හා සම්බන්ධවීමෙනුත් මේ තොරතුරු දැනගන්න පුලුවන්.

7] උදෙන්ම පිටත් නොවීම / මගදී අනවශ්‍යලෙස ප්‍රමාදවීම

ලංකාව වගේ රටවල්වල ඉක්මණට එලිය වැටෙන නිසා ඉක්මණින් පිටත්වීම හොඳයි. ඒවගේම දවල් 10 විතර වෙනකොට උෂ්ණත්වය දැඩිවෙනවා. මේ නිසා ඉක්මණට පිටත්වෙලා, දැඩි උණුසුම තියෙන දවල් කාලෙ විවේකයටත්, රෑවෙන්න කලින් ආපහු පටන් ගත්ත තැනට එන්න / නැතිනම් රෑට නවතින්න තීරණය කල කෑම්පින් සයිට් එකට හරි යන්න ඕනෑ.

හයිකින් වලදී රෑගමන් අණතුරු දායකයි. හයිකින් යනකොට පාන්දර කාලයේ හා හවස් වෙලා අඳුර වැටෙන වෙලාවේ පාර හොයාගන්න ප්‍රභල විදුලි පන්දම් ගෙන යන්න ඕනෑ.

8] ඩෙනිම් කලිසම් / ඝණ රෙද්දෙන් මැසූ කලිසම් ඇඳගෙන යෑම

ඩෙනිම් කියන්නේ ඝණ කපු රෙද්දක්. ඩෙනිමක් ගහගෙන හයිකින් යනකොට ඉක්මණින් රත්වෙලා අපහසු වෙනවා. වැඩිපුර දාඩිය දානවා.

ලංකාව වගේ උෂ්ණාධික රටවල හයිකින් යන්න හොඳම ක්‍රීඩාවලදී, ව්‍යායාම වලදී අඳින හොඳ ප්‍රමිතියේ ට්‍රැක් බොටම් හා ස්පෝර්ට්ස් ටී ෂර්ට්. මේවා ඉක්මණින් ඇඟ සිසිල් කරනවා. ඒවගේම සැහැල්ලුයි. බුරුලට තියෙන නිසා ඇවිදිනකොට ඇතිල්ලිලා කැපෙන එක අඩුවෙනවා.

උඩරට සීතල පෙදෙස්වල ඇවිදිනවා නම් සීතල වෙලාවට ඇඳගන්න ස්වෙටර් එකක් නැතිනම් ජර්සියක් අරගෙන යන එක හොඳයි. වහින කාලයක් නම් රේන් කෝට් අරගෙන යන්න.

9] හොඳ ප්‍රථමාධාර කට්ටලයක් ගෙන නොයෑම.

ප්‍රථමාධාර කට්ටලයක පැනඩෝල්, සිද්ධාලේප, ඩෙටොල් ප්ලාස්ටර් විතරක් තිබිලා මදි. ලොකු තුවාලයක් හරි අස්ථි බිඳීමක් හරි වුනොත් වෛද්‍යාධාර ලැබෙන තෙක් තුවාලය / බිඳීම ආරක්ෂිතව තියාගන්න ඇලවෙන බැන්ඩේජ් (Adhesive bandage), බැන්ඩේජ් පටි, ගෝස් පටි රෝල බැගින් තියෙන්න ඕනෑ.

ඒවගේම තුවල සුද්ද කරන්න සර්ජිකල් ස්පිරිට් / ඩෙටෝල් වගේ පොඩි බෝතලයකුත්, ඒවගේම තුවලවලට ගාන විශබීජ නාශක බෙටඩීන් වගේ ක්‍රීම් එකක්, තැල්මකට ගාන්න වින්ටජිනෝ ටියුබ් එකක් තිබුණොත් හොඳයි.

මීට අමතරව බඩේ අප්සෙට් / ගැස්ට්‍රික් තියෙන අයට ඕනෑ බේත් / අසමෝදගම් / ඇලර්ජික් (ආසාත්මික තාවය ) රියැක්ෂන් තියෙන අයට පිරිටන් පෙති ගෙනයන එක හොඳයි. බෙහෙත් බොන අය තමන්ගේ බෙහෙත් වඩි අනිවාර්යයෙන් ගෙනියන්න ඕනෑ.

අමතක නොකර හොඳ කතුරක් හා බොක්ස් කටර් පිහියක් දාගන්න.

10] වතුර හා කෑම ගැන නොතැකීම

උදය ආහාරය නොගෙන පිටත්වීම. අතරමගදී කෑම සඳහා ප්‍රෝටීන හා කැලරි වැඩි ආහාරයක් නොගෙන පිටත්වීම. ඇති පමණ වතුර නොගෙනයාම. ආහාරවලටත් වඩා ඇති පමණ වතුර ගෙනයා යුතුය. අවම වශයෙන් එක් පුද්ගලයෙකු ලීටර් 2ක වතුර ප්‍රමාණයක් රැගෙන යා යුතුයි.

විසිකරන පෙට් (PET) වතුර බෝතල් ගෙන නොයන්න. ඒවා සැහැල්ලු වුවත් පරිසරයට විනාශකාරීය.

විශාල ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතලයක් මිළදී ගන්න. එයින් වතුර කාන්දු නොවන බව තහවුරු කර ගන්න. වතුර කාන්දුවන බෝතලයක් බැක් පැක් එකට දමාගත් පසු පැක් එකේ ඇති අනෙක් සියලුදෑ ජලයෙන් තෙමී යයි.
__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Monday, 16 April 2018

BREAKING NEWS : බ්‍රිතාන්‍යයට පුටින්ගෙන් සයිබර් ප්‍රහාරයක්? රුසියන් බර අවි රැසක් සිරියාවට?බ්‍රිතාන්‍ය සයිබර් හා ඉලෙක්ට්‍රොණික බුද්ධි අංශය වන GCHQ ඒජන්සිය, රුසියානු සයිබර් ප්‍රහාරයක් නුදුරේදීම එල්ලවිය හැකි බවට අණතුරු අඟවනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ විදුලිසැපයුම, රෝහල් පද්ධතිය හා පොදු ප්‍රවාහණ පද්ධතිය අඩාල කිරීම සඳහා රුසියානු හැකර් කණ්ඩායම් පෙරහුරු පවත්වමින් සිටින බවයි එම බුද්ධි අංශය පවසන්නේ. එමෙන්ම බැංකු හා මූල්‍ය පද්ධති, ගුවන්යානා මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන්ම ගෑස් හා ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිවලද ඇති දුර්වලතා අධ්‍යයනය කොට අණලැබුණු මොහොතකදී දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලකිරීමට රුසියානුවන්ට හැකි බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත්කරන පෙන්ටගනය සිරියාවට මිසයිල ප්‍රහාර එල්ලකොට පැය හතලිස් අටක් ගතවන විට රුසියානු හැකර්වරුන්ගේ සමාජජාල මෙහෙයුම් සියයට 2000කින් වැඩිවී ඇති බව පවසනවා.
මේ අතර යුධ ටැංකි, කාළතුවක්කු හා විශාල ගුවන්යානා නාෂක පද්ධති පටවාගත් රුසියානු නෞකා දෙකක් සිරියාව වෙත පිටත්කොට ‍යැවීමට ජනාධිපති පුටින් පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ නෞකාවල ඡායාරූප අද දිනයේ බටහිර මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කොට තිබුණා. මීට අමතරව අධිවේගී වෙරළාරක්ෂක බෝට්ටු, තාවකාලික පාලම් හා වෙනත් ආපදා සහයක උපාංග රාශියක්ද රුසියාව විසින් සිරියාව වෙත පිටත්කොට යවා තිබෙනවා.


පසුගිය අප්‍රේල් 14 වැනිදා කෲස් මිසයිල සියයකට අධික ගණනක් යොදාගෙන ඇමරිකාව, ප්‍රංශය හා බ්‍රිතාන්‍යය විසින් සිරියාවේ රසායණික අවි කම්හල්, ගබඩා හා පර්යේෂණාගාර පිහිටුවා ඇති ස්ථාන තුනකට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලකලා. මේ ප්‍රහාරය සඳහා ඇමරිකානු යුධ නෞකා හා සබ්මැරීනවලින් කෲස් මිසයිල එල්ලකල අතර බ්‍රිතාන්‍යය හා ප්‍රංශය සිය මිරාජ්, ඩැසෝ සුපර් එන්ඩෙටාර්ඩ්, ටෝර්නේඩෝ හා යුරෝෆයිටර් ටයිෆූන් යානා වලින් දියත්කල කෲස් මිසයිල භාවිතා කලා. මේ මිසයිල සියගණනින් 13ක් බිම හෙලීමට සිරියානු ගුවන්යානා නාෂක අවි සමත් වුවත් මිසයිලවලින් 95%ක්ම නිවැරදිව ඉලක්කය වෙත වැටී තිබෙනවා.

සිරියානු අහසේ පියාසරකල කෲස් මිසයිල
බ්‍රිතාන්‍ය ටෝර්නේඩෝ යානා ප්‍රහාරයට සූදානම් වෙමින්
බ්‍රිතාන්‍යයෙන් සිරියාවට එල්ලකල ස්ටෝම් ෂැඩෝ කෲස් මිසයිලයක්


සිරියානු අර්බුදය ගැන වැඩි විස්තර මෙතනින්...


__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Saturday, 14 April 2018

BREAKING NEWS : ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍යය සිරියාවට පහරදෙයි! | සිරියානු සිවිල් යුද්ධය පටන් ගත්තේ කොහොමද?


ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍යය සිරියාවේ රසායණික අවි කර්මාණ්තශාලා හා අවිගබඩා ඇතැයි සැළකෙන ස්ථානවලට ඒකාබද්ධ ගුවන් ප්‍රහාර ආරම්භකල බව බටහිර මාධ්‍ය වාර්ත කරනවා. සිරියානු වේලාවෙන් පාන්දර 4ට ඇරඹි මේ ප්‍රහාර සඳහා ගුවන්යානා, කෲස් මිසයිල හා කාළතුවක්කු වෙඩි යොදාගෙන තිබෙනවා. දමස්කස් හා හොම්ස් නගරවල ඇති කර්මාණ්තශාලා හා රසායණික අවි ගබඩා මේ ප්‍රහාරවල ඉලක්ක වූ බවයි පැවසෙන්නේ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රහාර ඇරඹීමෙන් පසු මාධ්‍ය අමතා ප්‍රකාශකලේ පසුගිය සෙනසුරාදා අසාඩ් රජය එල්ලකල රසායණික ප්‍රහාරයෙන් දරුවන් ඇතුලු 70ක් මියගිය පසු මේ ප්‍රහාර ඇරඹීමට තීරණය කල බවයි.සිරියානු සිවිල් යුද්ධය පටන් ගත්තේ කොහොමද?


මුලින්ම සිරියාවේ උපක්‍රමීය වැදගත්කම ගැන දැන ගනිමු. සිරියාව පාලනය වන්නේ සුළුතර ශියා මුස්ලිම් පාලකයින් වන අසාඩ් පවුල මගිනුයි. 1971දී බලයට පැමිණි හෆිස් අල් අසාද් වසර 2000 වනතෙක් බලය අල්ලාගෙන සිටි අතර ඔහුගේ ඇවෑමෙන් ඔහුගේ පුත්‍රයා වන බශීර් අල් අසාද් සිරියාවේ බලයට පත්වුනා. සිරියාවේ මුස්ලිම් වරුන්ගෙන් 74ක් සුන්නි මුස්ලිම් වන අතර එය පාලනය කරන අසාද් පවුල ඇතුලු සිරියානු බාත් පක්ෂය ෂියා මුස්ලිම්වරුන් වනවා.

අසාද්වරුන් බලය අල්ලාගෙන සිටීමට උපකාර වන්නේ 1960ගණන්වල සිට ඔවුන් හා එවක සෝවියට් දේශයත් (නූතන රුසියාව ) අතර තිබූ දැඩි සබඳතාවය මෙන්ම ඉරානයෙන් ලැබෙන සහයද හේතුවනවා.

වසර ගණනාවක සිටම යුධගැටුම් හා ඝාතන වලින් පිරී ගිය සිරියාවේ අද පවතින සිවිල් යුද්ධයේ ආරම්භය 2011 වසරේ අරාබිය පුරා පැතිරීගිය අරාබි වසන්තය නම් විරෝධතා ව්‍යාපාරය තුලින් සිදුවුනා. 2011දී අසාද්ගේ පාලනයට විරුද්ධව කැරලි කෝලාහාල හටගත් අතර මේ සිවිල් ගැටුම් යුධ හමුදාව යොදා වෙඩිතබා මර්දනය කිරීමට බසීල් අල් අසාද් උත්සහ කලා. දිගින් දිගටම නිරායුධ උද්ගෝෂකයින් මරාදමමින් ලෙයින් හා යකඩින් අරාබි වසන්තය සිරියාවේ පැතිරීම වැලැක්වීමට සිදුකල උත්සහයේ අවසන් ප්‍රතිපලය වුනේ 2012 ජනවාරිය වනවිට Free Syrian Army (FSA) හෙවත් නිදහස් සිරියානු හමුදාව නමින් සංවිධාන ගණනාවක් එක්ව ගරිල්ලා හමුදාවක් පිහිටුවා ගැනීමයි.

නිදහස් සිරියානු හමුදාවට විරුද්ධව සටන් වදින අසාද්ගේ රජයේ හමුදාවලට ඉරානයෙන්, රුසියාවෙන් හා ලෙබනනයේ හිස්බුල්ලා සංවිධානයෙන් යුධ අවි හා උපකාර ලැබෙනවා.සිරියාව හා ඉරානය

ඉරානය හා සිරියාවේ අසාද් රජය අතර සබඳතා 1980 ගණන් තෙක් ඈතට දිව යනවා. ඊශ්‍රාලයට විරුද්ධව පලස්තීනයේ සටන්වදින හමාස් සංවිධානයට හා ලෙබනනයේ හිස්බුල්ලා සංවිධානයට අවි හා මුදල් පොම්ප කිරීමට ඉරානය, සිරියාව හා ඇති සබන්ණ්දතා භාවිතා කරනවා. එයට හිලව් ලෙස අසාද් රජයට ඉරාන තෙල් සල්ලි හා ඇති තරම් අවි ආයුධ ලබාදීමට ඉරානය කටයුතු කරනවා. මේ අනුව මැදපෙරදිග සිය බලය පතුරුවා ගැනීමට ඉරානය ඉත්තෙක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ අසාද්ගේ සිරියාවයි.

මේ අනුව 2011දී අසාද් පාලනයට විරුද්ධව ඇවිලීගිය දරුණු විරෝධතා තමන්ගේ හොඳම හිතවතා වන අසාද්ගේ විනාශයට හේතුවිය හැකි බවට බියවූ ඉරානය සිරියාව ඉල්ලා සිටි සියලුම යුධ ආධාර ලබාදීමට පමණක් නොව ලෙබනනයේ හිස්බුල්ලා ගරිල්ලා සංවිධානයේ පලපුරුදු සටන්කාමීන් දහස්ගණනක්ද සිරියානු හමුදා සහයට පිටත්කොට එවුවා.

ඉරානයද ෂියා මුස්ලිම් ආගමික පාලනයකින් පාලනය වීම හා අසාද්වරුන් ෂියා මුස්ලිම්වරුන් වීමද ඉරානයට, අසාද් පාලනයට සහයවීමට තවත් හේතුවක් වනවා. කෙසේවෙතත් මේ නිසාම සුන්නි බහුතරයක් සිටින, තෙල් සම්පතින් පොහොසත් අරාබි රටවල්, ඉරානයේ බලපෑම නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට සිරියානු කැරළිකාර හමුදාවලට මුදලින් හා අවිආයුධ වලින් ආධාර ලබාදෙනවා.

2013 මාර්තුවේදී සුන්නි රටවල් සාමූහිකයක් වන අරාබි ලීගය අසාද් විරෝධී හමුදාවන්ට සහය දිය යුතුයයි යෝජනාවක් සම්මත කරගන්නවා. මේ රටවල් අතර සෞදි අරාබිය හා කටාර් රාජ්‍යය ඉදිරියෙන් සිටිනවා. කටාර් රාජ්‍යය සිරියානු අසාද් විරෝධීන්ට ඩොලර් බිලියන 3ක ආධාර ලබාදී ඇති බවයි පැවැසෙන්නේ.

සිරියාව හා සෝවියට් දේශය / රුසියාව

සිරියාව හා සෝවියට් දේශය / නූතන රුසියාව අතර සබඳතා සීතල යුද්ධ සමය තෙක්ම විහිදෙනවා. 1960 ගණන්වලදී නූතන සිරියානු යුධ හමුදාව සන්නද්ධ කොට පුහුණු කරවන ලද්දේ සෝවියට් දේශය විසිනුයි. 1971දී බලයට පැමිණි අසාද් රජයට මුලසිටම අවම කොන්දේසි යටතේ සහය පලකල සෝවියට් දේශයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතුවලදී මැද පෙරදිග ලඟම හිතවතා බවට සිරියාව පත්වුනේ එලෙසයි.

අදවන විට උපක්‍රමීය වශයෙන් තනිවී සිටින රුසියාවට, නැගෙනහිර යුරෝපයේ රටවල් කිහිපයක් හැරුනුවිට කෙලින්ම සහය දක්වන, මෙන්ම රුසියාවට අරාබිකරයේ ඇති එකම බිහිදොර වන්නේ අසාද්ගේ යුද්ධයෙන් විනාශවූ සිරියාවයි. සිරියාන් මධ්‍යධරණී වෙරළේ පිහිටි ටාර්ටස් වරාය රුසියානුවන්ට උපක්‍රමීය වශයෙන් ඉතාවැදගත් වන අතර මධ්‍යධරණී මුහුදේ සිය බලය ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නට රුසියානු යුධ නෞකා මේ වරායේ රඳවා තිබෙනවා.

2011 සිටම කොන්දේසි විරහිතව අසාද් රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ඔවුන්ගේ ජනඝාතක යුද්ධය සාධාරණීකරණය කිරීමට මෙන්ම රුසියානු යුධ නෞකා හා යුධ ගුවන්යානා සිරියාවේ මෙහෙයුම් වලට යොදාගැනීමට රුසියාව පෙළඹ සිටින්නේ අරාබිකරයේ සිටින තම එකම හිතවතාගේ රජය කෙසේ හෝ රැකගණිමින් අරාබිකරයේ රුසියානු බලය පවත්වා ගැනීමේ උවමනාවෙන්.

අති නවීම ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති, Mi-25 හයින්ඩ් වර්ගයේ ප්‍රහරක හෙලිකොප්ටර් ඇතුලු ඩොලර් බිලියනයක පමණ අවි අසාද් රජයට ලබාදීමට 2011 සිට රුසියාව ක්‍රියාකොට තිබෙනවා. එමෙන්ම රුසියානු ස්පෙට්ස්නාස් විශේෂ බළකායේ සෙබලුන් ඇතුලු රුසියානු සෙබළුන් 11,000ක් පමණ අසාද්ගේ හමුදා සමග මෙහෙයුම් වලට සහභාගීවෙමින් සිටිනවා.

ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යය, ප්‍රංශය ඇතුලු බටහිරයන්ට සිරියාව ගැන ඇති රුදාව

මේ කැක්කුමට ඇති ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ වෙන කිසිවක් නොව සිරියාව තුල ඉරාන හා රුසියානු බලය තහවුරුවී බටහිරට දැඩිලෙස විරුද්ධ ඉරානය හා රුසියාවට මැදපෙරදිග බලතුලනය තමන්ට වාසි සහගතලෙස සකසාගැනීම කෙසේ හෝ වැලැක්වීමයි. 

මේ සඳහා ඉත්තන් ලෙස අසරණ සිරියානුවන් යොදාගෙන ඇති අතර ලක්ෂ ගණන් සිරියානුවන් මේ බලරගලය හේතුවෙන් මේවන විටත් මියගොස් සිටිනවා. මේ බල අරගලය තුල ලෙයින්, යකඩින් කෙසේ හෝ බලයේ එල්ලී සිටීම අසාද් ඇතුලු සුළුතර භාත් පක්ෂය උත්සහ ගන්නා අතර සිය විරුද්ධවාදීන් විනාශ කිරීම සඳහා ලොවම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇති රසායණික අවි පවා යොදාගැනීමට අසාද්වරුන් කුරිරුවී තිබෙනවා.


__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

SOCIAL / POLITICS : Kakistocracy - අවුරුදු 374 කලින් ඉස්සෙල්ලම කියවුනු, 2018 අප්‍රේල් මාසයේ ජනප්‍රියම වචනය


"කැකිස්ටොක්‍රසි" මේ වචනය ගොඩ දෙනෙක් අහලා නැතුව ඇති. මම ඇහුවෙත් අදමයි. මේකෙ තේරුම ඉතාම නුසුදුස්සන් (අවිචාරවත් සොරමුළක් කිව්වත් කමක් නෑ) විසින් සිදුකරන රාජ්‍ය පාලනය කියන එක. වොෂිංටන් පෝස්ට් පුවත්පතට අනුව මේ වචනය ඉස්සෙල්ලම පාවිච්චි කල බවට වාර්තා වෙන්නේ මීට වසර 374කට කලින් එන්ගලන්ත සිවිල් යුද්ධයේදී.

එන්ගලන්තෙ සිවිල් යුද්ධය කියන්නේ 1642 ඉඳන් 1651 වෙනකන් බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය පාලනයට පක්ෂවූවන් හා පාර්ලිමේන්තු පාලනයට පක්ෂවූවන් අතර සිදුවුනු සටන් හා අරගලයන්. බ්‍රිතාන්‍යය පාර්ලිමේන්තු පාලනයකට යොමුවෙලා රජපවුලේ බලය සීමා වී, පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ස්ථාවර වුනේ මේ සිවිල් යුද්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පාලනයට පක්ෂවූවන් ජයගැනීමෙන්.

මේ වචනය භාවිතාකල බවට මුල්ම සාක්ෂි තියෙන්නේ පීටර් ගොස්නෝල්ඩ් කියන රාජ්‍ය පාක්ෂිකයා රජුට විරුද්ධව කැරලි ගසන පාර්ලිමේන්තු පාලනයට හිතවත් කණ්ඩායමේ අයගේ පාලනය විස්තර කරන්න.

මෙරියම් වෙබ්ස්ටර් ශබ්දකෝෂයට අනුව කැකිස්ටෝස් කියන්නේ ඉතාම නුසුදුස්සන් යන තේරුම ඇති ග්‍රීක වචනය. එතකොට කැකිස්ටෝක්‍රසි කියන්නේ ඉතාමත් නුසුදුස්සන් විසින් ගෙනයන රාජ්‍ය පාලනයකටලු.

අවුරුදු 374ක් පරණ කැකිස්ටෝක්‍රසි ආයෙත් කරලියට ආවේ කොහොමද?


මේ වචනය ආයෙත් කරලියට ආවේ ඊයේ (අප්‍රේල් 13) ඇමරිකාවේ හිටපු සී.අයි.ඒ ප්‍රධානී ජෝන් බ්‍රෙනන් නිකුත්කල ට්විටර් පණිවුඩයකින්. ඒ පණිවුඩය ඉහතින් තියෙනව. ජෝන් බ්‍රෙනන් ට්වීට් කරපු විධියට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පාලනය කැකිස්ටෝක්‍රසි එකක් වන අතර ඒක වේගයෙන් බිඳවැටෙමින් පවතිනවා.

බ්‍රෙනන්ගේ මේ අපූරු ටිවිටර් පණිවුඩයට නිමිත්ත වුනේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, හිටපු එ.ෆ්.බී අයි ප්‍රධානී ජේම්ස් කොමේ බොරුකාරයෙක් හා දැඩි ආරක්ෂිත තොරතුරු පිටකල රාජ්‍ය ද්‍රෝහියෙක් ලෙස හංවඩු ගසමින් පිටකල ට්විටර් පණිවුඩයට පිලිතුරක් විධියට.

ජේම්ස් කොමේව එෆ්.බී.එයි ප්‍රධානී තනතුරෙන් පන්නා දමන්නට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණය කලේ ඔහුගේ බෑනා හා වෙනත් සමීපතමයින් රුසියානු රජයට හා ඔත්තු සේවාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සමග පැවැත්වූ සන්බඳතා හා හුවමාරු කරගත් තොරතුරු පිලිබඳව විමර්ශණය කරන්නට එෆ්.බී.අයි ප්‍රධානී විධියට ජේම්ස් කොමේ තිරණය කරාට පස්සේ.

ඕං බලන්ටකො හසන්ත ඇමරිකාවෙ පොලිටික්ස්වල රඟේ. අපි හිතන්නේ මේවා වෙන්නේ සිරි ලංකාවේ දේසපාලුවන් අතින් විතරයි කියලා හිටං.
__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

FACEBOOK : ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දිනවන්න රුසියන් බුද්ධි අංශ ෆේස්බුක් පාවිච්චිකල හැටි


2016 ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයේදී හිලරි ක්ලින්ටන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය කඩාකප්පල් කිරීමට හා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට වැඩි වාසි අත්කොට ඇමරිකානු දේශපාලන ලෝකයේ අස්ථාවරත්වය වැඩිකිරීමට රුසියානු රජයේ උපදෙස් මත මත රුසියානු බුද්ධි අංශ මගින් මෙහෙයවන හැකර් කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මකවූ බව දැන් තහවුරුවී තියෙනවා. මේ සඳහා රුසියානු ජනපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් පෞද්ගලිකවම ආශීර්වාද කල බවත්, ඇමරිකානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා චන්දක්‍රමය පිලිබඳව ඇමරිකන් ජනයාතුල ඇති විශ්වාසය කඩවන ආකාරයේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඔහු අණලබාදුන් බවත් ඇමරිකානු බුද්ධි අංශ විශ්වාස කරනවා.

මේ බව ඇමරිකාවේ එවක ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා පවා දැන සිටි බවත් 2016 ඔක්තෝම්බර් 31 වෙනිදා ඔහු, ව්ලැඩිමීර් පුටින්ට දුරකථන ඇමතුමක්දී ඇමරිකන් චන්දව්‍යාපාරයට බලපෑම් සිදුකරන මෙහෙයුම් නවත්වාදමන ලෙස බලකල බවත් එසේ නොකලහොත් ප්‍රතිවිපාක විඳින්නට සිදුවන බවටත් දැඩිලෙස අවවාද කොට තිබෙනවා.

2016 දෙසැම්බර් 29වැනිදා බැරැක් ඔබාමා රුසියානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිළධාරීන් 26 රටින් නෙරපා රුසියානු තානාපති අංශවලට අයත් නිවාස දෙකකට ඇතුලුවීම තහනම් කිරීමටත් පියවර ගත්තා. 

මේ පියවරයන් සඳහා සෘජු හේතුලෙස ඇමරිකානු චන්දදායකයින්ගේ විස්තර ඇතුලත් දත්ත ගබඩාවලට ඇතුලුවීමට රුසියානු හැකර්වරුන් ගත් උත්සහයන් හා ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයේ ජාතික සම්මේලනයේ පරිගණක යන්ත්‍රවලට රුසියානු හැකර්වරුන් ඇතුලුවී තොරතුරු සොරාගැනීම හේතුවනවා. මෙවැනි බරපතල මෙහෙයුම් ව්ලැඩිමීර් පුටින්ගේ සෘජු අණක් නොමැතිව සිදු නොවන බව ඇමරිකානු බුද්ධි අංශ විශ්වාස කරනවා.Russian Institute for Strategic Studies නම් රුසියානු බුද්ධි අංශ හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනය හිලරි ක්ලින්ටන් ජනපතිවරණයෙන් ජයගනු ඇතැයි 2016 මාර්තුව වනවිට නිගමනය කොට තිබූ අතර ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ ගමන්මග වෙනස් කොට හිලරි ක්ලින්ටන් පිලිබඳව තිබූ ජනතා විශ්වාසය පලුදුකිරීමටත්, රුසියාවේ හිතවතෙකු මෙන් ක්‍රියාකරනු ඇතැයි පුටින් විසින් විශ්වාස කල ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා සෘජුව මෙහෙයුම් සිදුකිරීමටත් රුසියාව තීරණය කලේ මේ නිගමනයෙන් පසුව බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ.

මේ ක්‍රියාන්විතය සඳහා ෆේස්බුක් හා ට්විටර් සමාජ ජාල භාවිතා කිරීමට රුසියානුවන් තිරණය කොට තිබුණා. රුසියානු හැකර්වරුන් විසින් ඒ වනවිටත් දහස් ගණන් ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම්, ෆේස්බුක් පිටු හා ට්විටර් ගිණුම් නිර්මාණය කරගෙන තිබූ අතර ඒවා හරහා හිලරි ක්ලින්ටන්ට අවාසි දායක ප්‍රවෘත්ති විශාල වශයෙන් සංසරණය කරවීමට, ව්‍යාජ පුවත් සහිත පෝස්ටු ෆේස්බුක් හා ටිව්ටර් දැන්වීම් හරහා ප්‍රචලිත කිරීමටත් ඔවුන් පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ සඳහා ෆේස්බුක් හා ට්විටර් දැන්වීම් සඳහා ඩොලර් ලක්ෂගණනින් වැය කොට තිබෙන බව හෙලිවී තියෙනවා.

මාර්ක් සකර්බර්ග් කොන්ග්‍රස් මණ්ඩළයේ හරස් ප්‍රශ්ණ වලට පිලිතුරු දෙමින් ප්‍රකාශකලේ APT28 නම් රුසියානු හැකර් කණ්ඩායමක් විශාල වශයෙන් ව්‍යාජ ගිණුම් හා ෆේස්බුක් පිටු හරහා හිලරි ක්ලින්ටන්ට අවාසි බොරු ප්‍රවෘත්ති ඇතුලත් දැන්වීම් පලකොට ඇති බවයි. එම ප්‍රවෘත්ති ලක්ෂ ගණනක් ඇමරිකානු චන්ද දායකයින්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ ටයිම්ලයින් එකට ඇතුලු කොට ඔවුන්ව නොමග යැවීමට සමත්වූ බව ඔහු පිලිගත්තා. 

DC Leaks නම් ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් හරහා වැරදි තොරතුරු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙත යැවීමටද  ඔවුන් සමත්වී ඇති අතර ඒ අනුව එම වැරදි තොරතුරු නිවැරදි තොරතුරු ලෙස ඇමරිකානු ජනමාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය කරවීමටද රුසියානුවන් සමත්වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම Internet Research Agency (IRA) නම් ව්‍යාජ ගිණුමක් හරහා ව්‍යාජ තොරතුරු හා ක්ලින්ටන්ට අවාසිදායක බොරු ප්‍රවෘත්ති 80,000ක් පමණ ඇමරිකානු ෆේස්බුක් සාමාජිකයින් වෙත කාන්දු කිරීමටද ඔවුන් සමත්වී තිබෙනවා.මේ සඳහා Internet Research Agency හා සම්බන්ධ කොට තිබූ ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් 470ක් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. Internet Research Agency ව්‍යාජ ආයතනයේ බොරු ප්‍රවෘත්ති ඇමරිකානු චන්දදායකයින් මිලියන 120කට අධික පිරිසකගේ ටයිම්ලයින් වලට ඇතුලත්වී තිබෙන බව මාර්ක් සකර්බර්ග් සඳහන් කලා. එමෙන්ම මේ ඉන්ටර්නෙට් රිසර්ච් ඒජන්සිය ක්ලින්ටන්ට අවාසි පණිවුඩ රැගත් ෆේස්බුක් දැන්වීම් 3000ක් ෆේස්බුක් ජාලයේ වැපිරීම සඳහා ඩොලර් 100,000ක පමණ මුදලක් දැන්වීම් ගාස්තුලෙස ෆේස්බුක් ආයතනයට ගෙවා තිබෙනවා. මේ දැන්වීම් ඉලක්කගත චන්දදායකයින් මිලියන 11කගේ ෆේස්බුක් ටයිම්ලයින් වලට ඇතුලත්වී තිබෙනවා.__________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________

Friday, 13 April 2018

HAPPY HOLIDAYS : නුවරඑළිය මේකාළේ අස්ප ගණන් | නිවාඩුවට යන්න පුලුවන් කඳුකරයේ වෙනත් තැන් ටිකක්


ඇල්ල

'ඇල්ල' කිව්වාම ලංකාවෙ අපිටත් වඩා හොඳට දන්නෙ විදේශිකයො තමයි. ලංකාවෙ අපි වැඩිය නොගියත්, ලංකාවට ඇවිල්ලා උඩරට පැත්තේ සංචාරය කරන විදේශිකයින් මහනුවරට පස්සේ කෙලින්ම යන්නේ ඇල්ල පැත්තට. කොළඹ ඉඳන් නම් කිලෝමීටර 200ට වැඩි දුරක් තිබුණට පැය 5න් 6න් යන්න පුළුවන්. බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙන ඇල්ල සංචාරකයින් වැඩි නිසාම නවාතැන් පහසුකම් ගණන් වැඩි වෙන්න පුලුවන්. ඒ නිසා ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා හොයලා බලලා ගණන් කතාකරගෙන යන්න. 

ඇල්ල සංචාරයේදී අමතක නොකර බලන්න තියෙන දේවල් ටිකක් මෙන්න;

Ella Rock

පූනාගල කඳු වැටියෙ අවසාන භාගයේ පිහිටලා තියෙන 'ඇල්ල ගල' කන්දෙ විශේෂත්වය තමයි ෆයිනස් කැලේ මැදින් කන්ද මුදුනටම නැගල අවට සිරි නැරඹුවට පස්සෙ කඳු බෑවුමේ, නැම්මක් එක්ක පිහිටලා තියෙන අයිනට බැස්සාම දිස්වෙන ත්‍රාසය මුසු පුළුල් දර්ශන පථය. අඩි 500කට ආසන්න උසක් තියෙන මේ කන්ද නගින්න ගත වෙන්නෙ පැයක් එක හමාරක් වුනාට මුළු ගමන නම් කිලෝමීටර 3කටත් වැඩියි.

Little Adam's Peak

ඇල්ල ගල කන්දට ඉස්සරහින් පේන කන්ද තමයි පුංචි ශ්‍රීපාදය කියන්නෙ. පුංචි ශ්‍රීපාද කඳු මුදුනෙයි ශ්‍රීපාද කඳු මුදුනෙයි දෙකේම අංශක 360ක දර්ශන පථයක් තියෙන එක ලොකු විශේෂත්වයක්. හිමිදිරි ඉර සේවය දැක බලා ගන්නත් මෙතන කියාපු තැනක්. ඒ හැරුණාම ඈතින් කඩා හැලෙන රාවණා ඇල්ලත් හරි ලස්සනට මෙතනට පේනවා. උස අඩි 400ක් විතර වුනත් ඇල්ල ටවුමෙ ඉඳන් කඳු මුදුනට තියෙන කිලෝමීටර 3ක යන්න අඩුම තරමෙ පැයක්වත් ගත වේවි.

Ravana Cave

'ඇල්ල ගල' කන්දෙ මැද හරියට වෙන්න පිහිටලා තියෙන රාවණා ගුහාවට ඇල්ල ටවුමෙ ඉඳන් කිලෝමීටර 3.5ක විතර දුරක් තමයි තියෙන්නෙ. පයින් යනව නම් පැයක් වත් යනව. ගුහාවට යන කඳු පාරෙ ඇරඹුම් පඩිපෙල තියෙන්නෙ රාවණා ගුහාව පන්සලෙන්. වර්ග අඩි 1500කටත් අධික මේ ලෙන් භූමියෙ දකුණු පස අවසානයේ ඉඳන් ආරම්භය වෙනකම් කොටසෙ සැඟවුනු උමං 4ක් තියෙනවා. ඒ උමං ටික දෑසින් බලා ගන්නනම් අඩුම තරමෙ විදුලි පන්දම් තුනකවත් එළිය ඕන. ඒ විතරක් මදි, අඩි එක හමාර, දෙකේ හිඩැස් වලින් බඩ ගාගෙන රිංගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන.

Carving of 'Pulasthi Muni'

රාවණා රජුගේ මුත්තණුවන් වන 'පුලස්ති මුණි' සෘෂිවරයාගේ මුහුණේ රූපයක් කියන මේ රූපය තියෙන්නෙ ඇල්ල - වැල්ලවාය පාරෙ ඇල්ල ඉඳන් කිලෝමීටර 4ක විතර දුරින්. එතන තියෙන 'S' වංගුව පටන් ගන්න තැනම වගේ පාරෙන් දකුණු පැත්තෙ ගල් කුලේ පාර මට්ටමේ ඉඳන් බැලුවාම අඩි 20කට වැඩි උසක නිර්මාණය කරල තියෙන මේ රූපය හොඳින්ම බලා ගන්න නම් වංගුව මැද්දට ගිහින් බලන්න ඕන. මොකද ඒ රූපය ප්‍රමාණයෙන් අඩි දෙකක් විතර උස අඩියක් විතර පළල තරමක් පොඩි රූපයක් නිසා.

Ravana Falls

රාවණා ඇල්ල බලන්න යනව නම් හොඳම කාලය තමයි ජනවාරි සිට අප්‍රේල් අතර කාලය. හොඳ වතුර ටිකක් නාගන්නත් ලස්සන සමනල්ලු වර්ග, උරග වර්ග දැක බලා ගන්නත් රාවණා ඇල්ලට එන ඔයාලට පුළුවන්. උස අඩි 82කට ගණන් බලල තියෙන රාවණා ඇල්ලට, ඇල්ල ටවුමේ ඉඳන් පයින් යනවට වඩා ඒ කිලෝමීටර 6.5ක විතර දුර වැල්ලවාය පැත්තට යන බස් එකකට ගොඩ වෙලා විනාඩි 15න් 20න් යන එක තමයි හොඳ.

Nine Arch Bridge (Demodara) & Demodara Railway Station

දෙමෝදර ආරුක්කු නවයේ පාළමේ හැඩ බලන්න ඇල්ලෙ ඉඳන් කුඹල්වෙලට ගිහින් බදුල්ල බස් එකකට ගොඩ වෙලා දෙමෝදරින් බැහැල යන අයට මෙන්න තියෙනව අපූරු පා ගමනක්. දුර කිලෝමීටර 3කට ආසන්නයි. ඇල්ල දුම්රිය පොළෙන් රේල් පාරට බැහැල දකුණු පැත්තට ඇවිදන් යන්න. පැයක් යන්න කලින් ආරුක්කු නවයෙ පාළමට ලඟා පුළුවන්. ආරුක්කු නවයෙ පාළම ලඟ ඉඳන් දෙමෝදර රේල් ගැටය ලඟට තියෙන්නෙ කිලෝමීටර 3කටත් අඩු දුරක්. තේ වතු මැද්දෙන් යන ගමනෙ පොඩි කතාබහක් දැම්මට කමක් නෑ කෝච්චිය එනවද කියල අවධානයෙන් යන්න අමතක කරන්න එපා.

ඇල්ල සිරි නරඹන්න හොඳ තැන්වල විස්තරය ගත්තේ මෙතනින්.

බදුල්ල

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 680ක උසින් පිහිටි මෙය තේවතු වලින්ද වටවී පවතියි. මෙම නගරය නමුනුකුල කඳු වැටියෙන් වටවී පැවතීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. නමුණුකුල කඳු වැටියේ මුදුන මුහුදු මට්ටමේ සිට මිටර 2016ක උසින් පවතියි. බ්‍රිතාන්‍යය අධිරාජ්‍යයවාදීන්ට යටත් වීමට පෙර මෙම නගරය පාලනය කරන ලද්දේ සිංහල රජවරැන් විසින්ය.‍ පසුව ‍මෙම නගරය බ්‍රිතාන්‍යය අධිරාජ්‍යයවාදීන්ගේ පාලන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් විය. බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් නිපදවන ලද උඩරට දුම්රිය මාර්ගය අවසන් වන්නේ මෙම නගරයෙනි. මෙහි අරමුණ වනුයේ කොළඹ ප්‍රදේශයට වැවිලි නිශ්පාදන ප්‍රවාහනය කිරීමයි.

බදුල්ල සිට කොලඹ දෙසට මධ්‍යම කඳුකර බැවුමේ සිට කිලෝමිටර් 230ක දුර ප්‍රමාණයක් පවතියි. බදුල්ලේ සිට නුවර, කොළඹ, ගාල්ල දෙසට මාර්ග කිහිපයක් පවතියි. කොළඹ සිට බදුල්ලට රත්නපුර, බලන්ගොඩ, හපුතලේ, බණ්ඩාරවෙල සහ හාලිඇල හරහා ගමන්කල හැක. මෙම ගමන සදහා පැය 5-6 පමණ ගතවෙයි. 

නුවර සිට බදුල්ල දෙසට දිවෙන මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එම මාර්ග දෙක වන්නේ රජමාවත හරහා හෝ නුවරඑළිය හරහායි. ගාල්ල සිට බදුල්ලට ගමන් කිරීම සදහා වඩාත් සුදුසුම මාර්ගය වන්නේ මාතර, හම්බන්තොට, වැල්ලවාය, දෙමෝදර සහ හාලිඇල හරහායි. බදුල්ල දෙසට දිවෙන සැම මාර්ගයක්ම දර්ශනීය වන අතර මනා භුගෝලීය වෙනසක්ද දැක ගත හැක. බදුල්ල සහ එහි අවට පිහිටි දෑ විදේශිකයන් සදහා මනා තෝතැන්නක් වෙයි. හෝටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය සහ නකලස් කඳු වැටිය බදුල්ලේ සිට සැතපුම් කිහිපයක් දුරින් පිහිටා ඇත.

බදුල්ල සිරි නරඹන්න හොඳ තැන්වල විස්තර

මුතියංගන රජ මහා විහාරය

ගෞතම බුදුන් වහන්සේ සිය බුද්ධත්වයෙන් අටවන වස වෙසක් පුන් පොහොය දා පන්සියයක් මහ රහතන් වහන්සේලා සමගින් කැළණියට වැඩම කල අවස්ථාවේ ඌවේ නමුණුකුලට අධිපති ඉන්දික දෙවියන්ගේ ආරාධනාව මත මෙහි වැඩම කරන ලදී.

බෝගොඩ පැරණි විහාරය

බෝගොඩ පෞරාණික පන්සල සහ දාගැබ හාලිඇල නගරයට ආසන්නවද පිහිටා ඇත.

දුන්හිඳ ඇල්ල

බදුල්ල නගරයේ කි.මි 5ක් පමණ දුරින් පිහිටි දුන්හිඳ දිය ඇල්ල ලංකාවේ ඇති සුන්දරතම දිය ඇලි වලින් එකකි. එහි උස අඩි 210 ක් පමණ වේ.

බදුල්ල කතරගම දේවාලය

17 වන සියවසේ මහනුවර යුගයේ රජකම් කල පළමුවන විමලධර්ම සූරිය රජ විසින් බදුල්ල නගර මධ්‍යයෙහි බදුල්ල කතරගම දේවාලය දේවාලය ඉදිකරනු ලැබූ තිබෙයි.

බදුලු ටැම් ලිපිය

බදුල්ල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි සෙනරත් පරණවිතාන මහජන පුස්තකාල භූමි පරිශ්‍රය තුල බදුලු ටැම් ලිපිය පිහිටුවා තිබේ. එය මෙරට සෙල්ලිපි අතර සුවිශේෂ තැනක් ලබා ගන්නා පුරාවස්තුවක් සේ සැළකේ.

බදුල්ල වෙලේකඩේ පැරණි වෙළඳපොළ 

බදුල්ල මහ රෝහල අසල බදුල්ල වෙලේකඩේ පැරණි වෙළඳපොළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකොට තිබේ. 1818 උඩරට ගිවිසු‍‍මෙන් පසුව ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව මගින් බදුල්ල නගර‍යේ සාදන ලද ‍‍විශේෂ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ‍ලෙස මෙය හඳුනාගෙන තිබේ.

බදුල්ල ඔරලෝසු කණුව

බදුල්ල නගර මධ්‍යයේ වූ බදුල්ල ඔරලෝසු කණුව මෙරට පැරණිතම ඔරලෝසු කණු අතරින් එකකි.

හෝර්ටන් තැන්න

බදුල්ලේ සිට කිලෝමීටර් 60ක් දුරින් පිහිටා තියෙනවා. වැලිමඩ, බෝරලන්ද, ඔහිය හරහා හෝර්ටන් තැන්නට ලඟාවෙන්න පුලුවන්.

දෝව රජමහා විහාරය

බදුල්ලේ සිට කිලෝමීටර් 21 දුරින් දෙමෝදර පසුකර යනවිට දෝව රජමහා විහාරය හමුවෙනවා. දෝව රජ මහා විහාරය වලගම්බා යුගයට අයත් විහාරයක් බව සදහන්වේ. වළගම්බා රජු කලක් සැගවී සිටි සථානයක් ලෙස මෙය සැලකේ. මෙහි අඩි 38 ක ගල් ප්‍රපාතයෙහි කැටයම් කල අසම්පූර්ණ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දක්නට ඇත. එසේම වලගම්බා රජු භාවිතා කල රහස් උමගක්ද මෙහි දක්නට ඇති අතර එහි අවසානයක් මේ දක්වා සොයාගෙන නැත. 

දෙණියායේ ලුම්බිණි තේ වතුයායේ "දළු" තේ මධ්‍යස්ථානය
දෙණියාය

ශීත දේශගුණය විඳිමින්, නිස්කළංක නිවාඩුවක් ගතකරන්න දෙණියාය තෝරාගන්නත් පුලුවන්. ඇවිදින්න බලන්න තැන් ගොඩක් නොතිබුණත්, නිවීහැනහිල්ලේ දවසක් දෙකක් ගතකරමින් පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න දෙණියාය හොඳයි. වැඩි සංචාරක ආකර්ෂණයක් නැතිනිසා එතරම් මිළක් වියදම් නොකර නවතින්නත් පුලුවන්. 

සිංහරාජ තෙත් වනාන්තරය

දෙණියායේ ඉඳන් බලන්න යන්න පුලුවන් හොඳම සංචාරක ආකර්ෂණවලින් එකක් තමයි සිංහරාජය. සිංහරාජ වනාන්තර ගැන ඕනෑතරම් විස්තර ලියවිලා තියෙන නිසා අලුතෙන් මුකුත් ලියන්න යන්නේ නෑ. දෙණියාය නගරයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 8ක් විතර දුරින් සිංහරාජ වනයේ පිවිසුම වෙත යන්න පුලුවන්.

සත්මල් ඇල්ල

ගින් ගඟ හරහා වැටුනු සත්මල් ඇල්ල දෙණියායේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 9ක් විතර දුරින් දෙණියාය පල්ලෙගම පාරේ තියෙන්නේ. ලුම්බිණි තේ කර්මාණ්තශාලාව හා "දළු" තේ මධ්‍යස්ථානය තියෙන්නෙත් මේ පාරේමයි.

හත් මාලේ දිය ඇල්ල ලෙසින් ද හැඳින්වෙන එය ඈත සිට බලන විට පියාඹන සමනලයෙකු ලෙසින් ද දිස් වේ. එසේ ගලා හැලෙන මේ සුන්දර ජල කඳ පල්ලේගම ප්‍රදේශයේ දී ගිං ගඟට එකතු වෙයි. __________________________________________________________________________
Creative Commons License VIDYA GAWESHANA - විද්‍යා ගවේෂණ by Terence Kahapola Arachchi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://vidya-gaweshana.blogspot.com/. . POSTED BY : Terence Kahapola Arachchi  . AUTHOR/OWNER/ADMINISTRATOR . CONTACT    : terence.arachchi@gmail.com . GOOGLE +   : About Me  . FACEBOOK : www.facebook.com/terence.arachchi  .   __________________________________________________________________________
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...